Primeres-paraules d’interacció-entre-el-examinador-i-alumne