Som centre examinador.

Pròxima convocatòria per l’examen de Cambridge: C1 Advanced aquí a Thames British School: 26 juliol, 2024.

Cursos de preparació:

Cursos de preparació de Cambridge: C1 Advanced en horari de matins o tardes.

Dies: 1 ó 2 dies per setmana

Horari: matins, tardes i dissabtes al matí

Cursos de tècnica i pràctica de l’Speaking Paper, el primer dissabte de cada mes de setembre a juny.

Mock Exams, simulacres d’examen

Els Mock Exams estan dirigits als candidats a l’examen de Cambridge: C1 Advanced per la convocatòria del 26 de juliol de 2024. A partir dels resultats d’aquest examen, podem avaluar les teves possibilitats d’obtenir un aprovat amb nota a l’examen de juliol.

Cursos intensius de Cambridge: C1 Advanced a l’estiu

El curs intensiu al juliol està dirigit al candidats per a la convocatòria del 26 de juliol, 2024.

A la vegada, també està obert a aquells alumnes que vulguin donar un impuls al seu anglès de cara al següent curs escolar.

Más información: https://www.thames.es/ca/cursos-intensius-destiu/

Preguntes sobre l’examen de C1 Advanced

Puc fer l’examen de C1 Advanced en Thames British School?

Sí, ara pots presentar-te a l’examen oficial de C1 Advanced (CAE) en les dependències de la nostra acadèmia d’idiomes de la Plaça Sant Ramon, 8 de Cerdanyola.

Quina convocatòria és recomanable?

Sempre recomanem la convocatòria de juliol perquè, durant el mes de juliol, hi ha cursos intensius especialment dirigits als candidats de B2 First i C1 Advanced. Aquests cursos acaben just el dia anterior a la data de l’examen de Cambridge.

Puc fer les quatre parts de C1 Advanced el mateix dia?

Sí, a diferència de les convocatòries a Barcelona i Sabadell, les convocatòries de C1 Advanced en Thames British School es realitzen en un sol dia. El Reading i Writing al matí i el Listening i Speaking a la tarda.

Quin format té el C1 Advanced?

L’examen consta de quatre parts o «Papers» que es fan en el següent ordre:

Quin percentatge sobre la nota global representa cada part?

El Reading i Use of English representen un 40% de la nota global, mentre que el Writing, Listening i Speaking representen cada part un 20% de la nota global.

La qualificació global es calcula mitjançant una mitjana de les puntuacions obtingudes en les quatre parts de l’examen.

L’examen es pot realitzar en paper o en ordinador.

Reading & Use Of English

Hi ha 8 seccions en aquesta part de l’examen. Les primeres 4 seccions estan enfocades a la gramàtica i al vocabulari (Use of English) i les últimes 4 parts corresponen a la comprensió escrita (Reading).

Writing

Consisteix a fer dues redaccions. La primera redacció és de tema obligatori, mentre que en la segona el candidat pot escollir entre una carta, una proposta, un informe, un assaig o una redacció que defensi una opinió.

Listening

Aquesta part de l’examen consisteix en 4 parts i 30 preguntes que avaluen la comprensió oral. Els textos poden ser monòlegs que inclourien des de discursos o anècdotes a programes de radi o bé textos interactius com a entrevistes, converses o debats.

Speaking

L’examen de Speaking (expressió oral) està dividit en 4 parts:

Resultats de C1 Advanced

Aproximadament un mes després des de la data de l’examen es publiquen els resultats en el «Statement of Results», document que especifica què nota ha tret el candidat en cada part de l’examen i si ha obtingut un aprovat «Grade A/B/C/D», el nivell obtingut segons el MCER i el resultat global, «Overall Score».

Als dos mesos de la data de l’examen el candidat rep el seu Certificate in C1 Advanced.

Certificate in Advanced English

Es publica el «Grade», el nivell segons el MCER, el «Overall Score», els resultats obtinguts en les 5 parts de l’examen, la data i el lloc de l’examen.

Puntuación dels aprovats

Els candidats que obtenen entre 142 i 159 punts reben un certificat de Cambridge certificant un nivell B1.