Anglès per a nens de 1er i 2on de primaria

Triar l’anglès com a activitat extraescolar per a nens d’infantil és una manera excel·lent de combinar el joc amb l’adquisició d’un nou idioma.

Les sessions, així com les activitats, han de ser curtes, accessibles a les capacitats intel·lectuals dels nens i han de ser realitzades en un ambient segur i relaxant.

Els nens de curta edat aprenen a veure l’anglès com una via més de comunicació, com un tercer idioma que es suma als altres dos que l’alumne ja porta apresos de casa.

L’anglès… qüestió de futur!

Aprendre anglès amb 5 a 7 anys

Si volem que els nens petits comencin una formació formal en anglès, les sessions a l’aula han de seguir una rutina, les activitats han de ser senzilles i estar enfocades en l’ús de l’anglès com a llengua vehicular. I sobretot, hi ha d’haver un element de diversió entorn a totes les activitats didàctiques.

Els recursos que utilitzem inclouen cançons, jocs i activitats lúdiques i didàctiques que són rellevants per a nens de 5 a 7 anys. El contingut del programa permet que els nens visualitzin el món més enllà de l’aula, a través d’imatges atractives i interessants de persones i indrets d’arreu del món.

Els nens d’avui dia creixeran utilitzant l’anglès com idioma d’interacció amb la resta del món. És important que siguin conscients de què existeixen cultures diferents de la seva el més aviat possible. L’anglès… part del meu creixement!

Aprendre anglès des de cero

Com pares que vivim en un món globalitzat, volem que els nostres fills estiguin preparats per formar part d’ell equipats amb totes les eines possibles. Que l’anglès sigui part íntegra de la seva educació des de petits, no només facilitarà l’aprenentatge, sinó també la integració de l’idioma de manera natural i espontània. Això els donarà una gran habilitat per expressar-se en anglès.

Assentem les bases per a una adquisició perfecta!

Curs d’anglès per a nens de 5 a 7 anys

El contingut dels cursos d’anglès per a nens de 5 a 7 anys respon a la curiositat innata que ells senten per aprendre coses noves i per explorar el seu entorn.

Els cursos es centren especialment en la comprensió i l’expressió oral. Quan són petits, els nens pronuncien sons que es diferencien dels sons de la seva llengua materna amb naturalitat i facilitat.

Els recursos didàctics que utilitzem a l’aula van des de imatges atractives, llibres i titelles, fins a plastilina, joguines i material auditiu o visual.

La música i les cançons juguen un paper molt important a l’aula.

Les cançons són fàcils de cantar i de recordar, són rítmiques i s’utilitzen per marcar diferents etapes durant la classe. La cançó d’entrada serveix per canviar de xip i per anunciar l’inici d’una sessió d’activitats divertides. La cançó de comiat serveix per arrodonir la classe, i acabar amb entusiasme!. Cada moment a classe… perfecte per a l’anglès!

Classes d’anglès per a nens de 5 a 7 anys

Una vegada completada l’etapa d’introducció a l’anglès des de la guarderia, els nens de P3 estan preparats per desenvolupar una percepció conscient de l’anglès com a sistema o idioma.

Podem acompanyar aquesta etapa de creixement cognitiu, físic i social afegint-hi un tercer idioma perquè el seu aprenentatge sigui fluid, acceptat i assumit amb naturalitat.

A la vegada que s’introdueix l’anglès com a part íntegra de l’aprenentatge del nen, també es pot aprofitar per obrir horitzons en la seva ment. Partint d’activitats amb nens i indrets d’altres cultures i països ajudem els alumnes a què siguin conscients de les cultures al món que són diferents de la seva.

L’anglès… el primer pas en el camí per convertir-se en un ciutadà global!

Anglès per a nens petits

Si volem tenir èxit a l’aula d’anglès amb els nens petits s’han de tenir en compte alguns factors: la capacitat d’atenció dels nens, la varietat d’activitats a la sessió i un bon equilibri entre el ritme i el contingut de la classe.

Els nens petits tenen una capacitat d’atenció que pot durar entre cinc i deu minuts. Per tant, perquè el nostre ensenyament sigui eficaç i per mantenir l’interès del nen, la classe ha d’incloure una varietat d’activitats amb continguts i ritmes diferents.

Si hem fet una activitat de comprensió oral amb un llibre, una altra activitat basada en un llibre podria crear inquietud o falta d’interès en els nens. De la mateixa manera, si fem una activitat física seguida d’una altra, els nens poden exaltar-se i podem perdre el control de la classe.

Una classe d’anglès per a nens petits ha de ser curosament equilibrada entre activitats físiques, que poden ser cançons amb gestos o jocs actius, i activitats més calmades, tasques de pintar, manualitats o contes.

Equilibri a la dinàmica de classe, èxit a l’aprenentatge.

Jocs en anglès

Els jocs són fonamentals pels nens i, per tant, tenen un paper molt important a l’aula d’anglès. Els jocs o activitats lúdiques motiven els nens a participar i proporcionen a la vegada un context per utilitzar el nou llenguatge.

L’enfocament de les activitats lúdiques a l’aula d’anglès està a l’ús de l’anglès per dur a terme el joc. Els jocs han d’estar pautats, tenir un repte tangible pels nens i sempre tenir també un objectiu pedagògic.

A l’aula d’anglès per a nens petits, quan utilitzem els jocs d’associació necessitem que el nen sàpiga associar una paraula parlada amb una imatge. Aquesta activitat és divertida pels nens i per això es centren fàcilment en el joc. L’objectiu pedagògic d’aquest joc és reforçar i practicar el vocabulari utilitzant la poderosa eina de l’associació entre paraula i imatge.

Els jocs d’endevinar creen expectació en els nens i per al professor són una eina pedagògica excel·lent per repassar o reforçar l’expressió oral. Els jocs d’endevinar poden ser dirigits pel professor o poden ser realitzats pels nens treballant en parella. Amb l’afany d’encertar les paraules, els nens s’afanyen a contestar en anglès de forma natural convertint el joc en un altre recurs pedagògic molt útil.

Les activitats lúdiques i didàctiques incorporades a l’aula d’anglès ajuden a crear un actitud positiva cap a l’aprenentatge. Des de jocs de mímica, jocs de Resposta Física Total (RFT), passant per jocs de categories, de trobar la imatge que falta o jocs que requereixen alguna activitat motora,

els jocs a l’aula d’anglès tenen un paper fonamental.

Aprenem anglès… qui vol jugar?

Cançons en anglès

Cantar és un plaer pels nens i una eina essencial a l’aula d’anglès. Cantar una cançó dóna sensació de satisfacció i alegria i fomenta l’autoconfiança dels nens.

Per una banda, integrar cançons en anglès a l’aula com a activitat establerta, ajuda a gestionar la classe i a donar predictibilitat als nens.

La cançó de benvinguda situa els nens en el seu nou ambient, la cançó de transició marca un canvi d’activitat. La cançó de formar un cercle indica als nens què s’espera d’ells en aquell moment i crea expectació al voltant d’una nova activitat.

La cançó de comiat marca el final de la sessió, que ens deixa amb una sensació de satisfacció i èxit, i amb ganes de tornar la setmana següent!

Per una altra banda, cantar en anglès és una forma excel·lent de pronunciar, emprar i reproduir els sons, les paraules i l’entonació de l’anglès. A través del cant, els nens aprenen a assimilar el nou idioma amb absoluta naturalitat. Cantar en anglès habitua la seva oïda a la fonètica anglesa i desperta l’habilitat innata dels nens per reproduir sons diferents de la seva llengua.

L’anglès a través del cant… música per a les orelles!

Contes en anglès

Creus en la màgia d’explicar contes als nens? Per què portem un llibre de contes a l’aula d’anglès? Els nens senten un desig innat d’escoltar contes. Les imatges, el ritme i la musicalitat els calmen i el conte en si, els fascina.

Un conte a classe d’anglès és un recurs didàctic meravellós. A traves d’una entonació variada i una pronunciació clara podem facilitar la comprensió oral de l’anglès amb el nostre conte.

Els contes incorporats a les classes d’anglès van associats amb el tema o la unitat didàctica en qüestió. D’aquesta manera, a través del conte, seguim reforçant i remarcant el vocabulari nou i la seva correcta pronunciació.

El conte també ens serveix com a eina de control de la classe, ja que capta l’atenció dels nens i crea un ambient de benestar a l’aula. Relaxats i atents, els nens poden donar curs a la creativitat i la imaginació, a la vegada que adquireixen l’hàbit d’escoltar l’anglès amb naturalitat.

Ensenyar anglès a través de contes, és una altra oportunitat de portar els nens a entendre i a apreciar la diversitat d’altres cultures i altres mons.

Explica’m un conte, i sempre ho recordaré!