Utilitza les teves estratègies i impressiona l’examinador de Cambridge

Estratègies de discurs: Speaking strategies

L’altre dia a classe estàvem treballant estratègies de discurs en anglès, és a dir, com interactuar amb el teu company de manera oral, com expressar el teu interès per la conversa o com reaccionar davant les seves paraules. Una de les meves alumnes em va dir que, si ella no tenia res a dir al seu company, per què havia d’interactuar durant la conversa?

Quan aprenem anglès, o qualsevol altre idioma estranger, la idea és saber imitar el so natural dels parlants nadius i, d’aquesta manera, semblar el més anglès possible. De la mateixa manera, la nostra manera de reaccionar o interactuar amb el nostre company de conversa, també ha d’assemblar-se a la manera en què els anglesos o nadius parlen, si volem sonar com anglesos!

Si pensem en el nostre propi idioma i ens fixem en com reaccionem quan parlem, veiem que el nostre input o contribució és essencial pel bon fluir de les paraules. De fet, en una conversa o intercanvi de paraules, ens convertim no només en parlants actius, sinó en oïdors actius.

Chica parlant en anglès en acadèmia Thames Cerdanyola

Vull fluir a la meva classe d’anglès

Tornem a l’aula d’anglès i a les estratègies de discurs o, més ben dit, a com sonar com un nadiu! De fet, hi ha una secció dedicada a aquestes estratègies d’interacció a cadascuna de les unitats que treballem a classe.

Tenim estratègies comunicatives per reaccionar: That’s amazing!, That’s so cool!, That’s a bit weird! That’s scary! No way! You’re kidding! Si podem intercalar el discurs de l’altre amb reaccions coherents, almenys donem a entendre que hem entès tot el que ha dit.

Hi ha maneres típiques d’expressar opinions: Not sure about that. Can’t say I agree. I don’t agree at all! I quite agree with you!

Cal saber oferir consell: Maybe, you should… If I were you, I’d… Why don’t you… Però també saber declinar-lo: Actually, … Thanks for the idea, but… I really appreciate your help, but…

Fluir en anglès és només qüestió d’estratègies!

 Nois parlant en classe d'anglès de Thames British School
Nois opinen en anglès en Thames

No sé què dir!

Tranquil·litat, també tenim estratègies per als que volen fluir però no se senten inspirats.

Com aconseguir temps si no podem pensar en una resposta immediata: Hmm, that’s a tough one!, Well, it’s hard to explain. Let me think about that one for a moment.

Tècniques per animar la conversa, evitar les pauses incòmodes i assegurar que l’altra persona continuï parlant: Interesting!, Good point!, Really?, Oh, I hadn’t thought of that! Nice!

Si no flueixen les paraules, i prefereixes passar la pilota, aquestes expressions funcionen: Ah, tell me more!, Go on!, What else?, That really happened?

Estratègies de discurs: més que paraules!

El temut Speaking de l’examen de Cambridge

Quan la meva alumna va qüestionar la necessitat d’interactuar amb el seu company durant un exercici d’expressió oral que estàvem fent en classe, vaig compartir amb ella i la resta del grup una altra raó de pes per desenvolupar estratègies de discurs.

En els exàmens de Cambridge First Certificate, Advanced i Proficiency, els alumnes han de realitzar el Speaking, la part de l’examen que avalua l’habilitat de l’alumne d’expressar-se en anglès a oralment. En aquesta entrevista en anglès, sol haver-hi dos alumnes i dos examinadors. Vaig explicar als meus alumnes que jo vaig ser examinador de Cambridge fa anys i que he realitzat centenars de Speakings.

Noi preocupat davant speaking d'examen de Cambridge

Per què és important interactuar quan conversem en anglès?

Durant l’entrevista, cada examinador té una tasca: un dels examinadors s’encarrega de conduir l’examen oral i l’altre examinador se centra a escoltar i avaluar els candidats. Aquí arriba la part interessant. Durant l’entrevista, l’examinador ha de puntuar al candidat respecte a cinc aspectes del seu discurs: pronunciació de l’anglès, entonació, fluïdesa, correcció gramatical i… habilitat d’interacció!

Vist així, ara, les activitats d’expressió oral que proposo a classe prenen un altre color. Els alumnes, que ara veuen la importància de saber reaccionar en anglès, han convertit les activitats d’expressió oral en una demostració enèrgica i animada d’expressions, reaccions i opinions creant un fluir constant de paraules gairebé musical. Cada alumne té ganes de contribuir al fet que la conversa flueixi i que l’examinador s’emporti una impressió molt favorable.

Noia interactuant a anglès amb company

Com dius?

Vols compartir, defensar o expressar idees i opinions? Vols parlar i conversar, en definitiva, comunicar en anglès? Doncs treu les teves estratègies de discurs i, a impressionar-los a tots!

Busca un article
Últimes notícies

I, per què un Mock?

Els alumnes que es preparen per obtenir un certificat de Cambridge acudeixen a classe assíduament, fan els exercicis del llibre de text, practiquen els speakings a classe, fan els deures

Segueix-nos

Últimes notícies

Busca un article
Últimes notícies

I, per què un Mock?

Els alumnes que es preparen per obtenir un certificat de Cambridge acudeixen a classe assíduament, fan els exercicis del llibre de text, practiquen els speakings a classe, fan els deures

Segueix-nos