Un-Mock-posa-de-relleu-les teves-fortaleses-i-febleses