L’aprenentatge actiu des de les microesferes al riu Han o des de els projectes de neteja fins als maons a la cisterna i, en anglès!

Lluny de la vella escola,  l’aprenentatge actiu busca utilitzar altres recursos de coneixement per motivar i captar l’atenció de l’alumne. Centra la classe en cercar solucions, el treball cooperatiu i la creativitat per aprendre, en aquest cas, l’anglès.

Lo primer és establir l’escenari que anem a treballar, per exemple, Keep our oceans clean! Utilitzant imatges que donen peu a introduir vocabulari pertinent, tonnes of plastic, throw away, microbeads, end up in the oceans, veiem l’efecte d’ abocar plàstics a l’oceà i generem en els alumnes el desig  de buscar una solució. Un cop identificada la situació, els alumnes, ara emocionalment involucrats en buscar una solució, aporten idees, suggeriments, opinions al voltant del tema i, en anglès.

Brainstorming és un altre exemple d’aprenentatge actiu que apropa a l’alumne a situacions de la vida real i que incorporem a l’aula d’anglès com activitat per generar idees. Si el tema és com estalviar aigua, els alumnes van aportant idees creant així un conjunt de suggeriments, idees i consells, des de recollir l’aigua de la pluja a col·locar un maó en la cisterna del vàter: we could collect rainwater to water the plants or put a brick in the toilet tank to reduce the amount of water we flush. 

L’aprenentatge actiu a l’aula d’anglès també busca millorar competències comunicatives en anglès. Seguint el tema de Water, en ensenyar-los la imatge del riu Han de Corea del Sud de fa 50 anys i la gran transformació actual, els alumnes poden descriure la situació del riu abans de la neteja, incorporant vocabulari i construccions gramaticals complexes, però centrant l’activitat en la comunicació o presentació de la seva descripció  del riu, there were dead fish floating in the water, there were people living on the river, the water was unsafe to drink.

Les tècniques d’aprenentatge actiu es basen en generar primer un escenari d’aprenentatge i a continuació motivar i guiar als alumnes a identificar el problema i a buscar solucions amb eines comunicatives que ells mateixos generen. Crear idees i solucions per reduir el malbaratament de l’aigua, la neteja dels oceans i rius i la consciència de cuidar l’aigua del nostre planeta són temes que mantenen als joves actius, motivats i formats en la comunicació en anglès.

Busca un article
Últimes notícies

I, per què un Mock?

Els alumnes que es preparen per obtenir un certificat de Cambridge acudeixen a classe assíduament, fan els exercicis del llibre de text, practiquen els speakings a classe, fan els deures

Segueix-nos

Últimes notícies

Busca un article
Últimes notícies

I, per què un Mock?

Els alumnes que es preparen per obtenir un certificat de Cambridge acudeixen a classe assíduament, fan els exercicis del llibre de text, practiquen els speakings a classe, fan els deures

Segueix-nos