Marina professora

Marina

Comprensiva i serena amb veu clara i to melodiós, sap crear un ambient relaxant i segur pels seus joves aprenents.

Els seus punts forts: la seva presència reconfortant i la seva confiabilitat.

Graduada en Educació amb menció en Anglès.