Ensenyem gramàtica als nens? No, però no patiu pares, ells la aprenen!

La naturalesa abstracta de la gramàtica fa que ensenyar-la als nens de forma tradicional, amb les seves regles i fórmules, sigui delicat. Si enfoquem la gramàtica des d'un altre angle, és a dir, des de la comprensió de com aprenen els nens, tenim moltes més probabilitats d'èxit.

Quan els nens estan aprenent una llengua estrangera, instintivament busquen formes, ritmes o patrons que tinguin sentit per a ells a través dels seus sentits, d'activitats lúdiques, de la interacció i des de l'acció, però no des de regles gramaticals escrites a la pissarra. L'exposició a la llengua i la manera com presentem i practiquem el llenguatge, és clau per a l'assimilació de la gramàtica.

Els nens aprenen anglès estant exposats a la llengua a l'aula on escolten l'anglès parlat de forma natural, comprensible i lleugerament per sobre de la seva habilitat d'expressió. Els nens aprenen al veure i escoltar la llengua en diferents contextos; cançons, contes, diàlegs, activitats escrites, repeticions, etc., i sempre en situacions que reflecteixen les pròpies vivències dels nens.

La clau de l'èxit en l'aprenentatge de l'anglès i en l'assimilació de la gramàtica de la llengua és tenir una bona raó per utilitzar la llengua i per interactuar amb els companys de classe en anglès. Les activitats d'interacció amb els altres nens o els jocs que depenen de la seva comprensió de l’idioma són altament motivadores i converteixen els nens en aprenents actius i participants molt disposats a utilitzar l'anglès com a vehicle de comunicació.

A través del material que fem servir i les activitats didàctiques en les quals involucrem els nens, la prioritat és utilitzar la gramàtica com a mitjà per comunicar, no com una meta o activitat en sí.

Busca un article
Últimes notícies
Segueix-nos

Últimes notícies

Busca un article
Últimes notícies
Segueix-nos