Els adolescents i els 4 fantàstics; la creativitat, la critica, la comunicació i la col·laboració.

Però no són aquí per a aprendre anglès? Of course, però aprenen aquestes habilitats per a la vida, en anglès! Es consideren que aquestes 4 habilitats són essencials per a la futura vida professional dels joves. Per tant, desenvolupar la creativitat, la crítica, la comunicació i la col·laboració en les classes d’anglès té sentit per a nosaltres i, per als joves, també!

 

 

Pren nota, per exemple, una unitat sobre l’aigua…la falta de subministrament d’aigua neta als pobles llunyans d’Àfrica, com podem estalviar l’aigua a casa o el problema dels plàstics en la mar. Davant situacions singulars o problemàtiques, demanem als alumnes que pensin de manera crítica sobre com alleujar o solucionar aquestes situacions. En classe, han de desenvolupar possibles solucions i comunicar els seus punts de vista als altres.

 

Aquest tipus d’activitat no sols és exigent a nivell de vocabulari, sinó que posa a prova l’habilitat de crear solucions de manera innovadora. Des de bombes d’aigua i aixetes públiques instal·lades en les places dels pobles a maons en les cisternes o a l’ús de xarxes per a interceptar la contaminació en els rius abans d’arribar a l’oceà, pumps or taps installed in public squares in villages to bricks in the cisterns to nets that intercept the plastic pollution before it reaches the ocean, aquestes idees desenvolupen l’habilitat de pensar, analitzar i comunicar amb l’objectiu de buscar solucions, en anglès.

 

Integrar en les nostres classes les quatre habilitats és una manera fantàstica de reptar als joves a pensar amb creativitat i mirada crítica, a ser innovadors a l’hora d’idear solucions i a acostumar-se a comunicar totes aquestes idees en anglès!

Learning today, leading tomorrow.

¿Més sobre adolescents?:
https://www.thames.es/ca/secundaria-y-bachillerato/

 

Busca un article
Últimes notícies

Molt bé, l’estiu!! I, ara que faig?

Has pensat en fer un curs d’anglès? Ambient distens, entorn idíl·lic i l’entreteniment garantit en las sessions d’immersió lingüística en anglès, pinya colada no inclosa! De fet, fora de la

Segueix-nos

Últimes notícies

Busca un article
Últimes notícies

Molt bé, l’estiu!! I, ara que faig?

Has pensat en fer un curs d’anglès? Ambient distens, entorn idíl·lic i l’entreteniment garantit en las sessions d’immersió lingüística en anglès, pinya colada no inclosa! De fet, fora de la

Segueix-nos