el-anglès-també-gaudeix-de-paraules-que-hem-adaptat-de-aquestes-llengües