El dia internacional de la llengua materna, segones llengües i habilitats lingüístiques a l’aula d’anglès

Quina sort és tenir el català o el castellà com a llengua materna a l’aula d’anglès!

Tantes paraules d’etimologia llatina o romànica que formen part de la llengua anglesa fan que bona part del vocabulari sigui fàcil de reconèixer i d’integrar en l’aprenentatge de l’anglès.

Un grup de nens que està estudiant una unitat sobre Reduce, Reuse, Recycle, és a dir, com podem reduir la quantitat de residus en el medi ambient, utilitza paraules i frases com Houses that are energy eficient can be designed o ‘Green’ Shopping bags can be reused , amb molta facilitat, degut a la seva similitud amb el català o el castellà, les seves llengües maternes.

Els nens que estan aprenent sobre els santuaris de cries de panda, utilitzen i assimilen amb la mateixa facilitat paraules com sanctuaries for baby pandas, conservation areas for protected animals i saving populations of giant pandas in captivity perquè aquestes paraules tenen la seva etimologia en les llengües romàniques.

Pels alumnes que tenen el xinès o l’àrab com a llengües maternes, l’anglès també gaudeix de préstecs o paraules que hem adaptat d’aquestes i que formen part del nostre idioma.

De manera que paraules com, algebra, guitar, caravan i aubergine troben la seva etimologia en l’àrab, i tea, monsoon, feng shui i fins i tot, ketchup, són paraules que provenen del xinès.

El dia internacional de la llengua materna és també un moment perfecte per celebrar la benedicció que és la nostra gramàtica universal, la nostra gran aliada a l’hora d’aprendre una segona llengua!

Tots hem nascut amb l’habilitat d’organitzar el nostre discurs en regles gramaticals, d’estructurar frases de forma coherent i d’incorporar i utilitzar un sistema de sons o paraules.

Quan entrem en contacte amb l’anglès, instintivament, la nostra habilitat innata  d’organitzar i entendre l’estructura de l’idioma es posa en marxa. Ja naixem predisposats a aprendre a expressar-nos en anglès!

Les habilitats lingüístiques innates dels éssers humans contribueixen no tan sols a una millor comprensió de la pròpia llengua materna i a una visió més crítica del funcionament d’aquestes sinó a un fàcil aprenentatge de l’anglès.

Així que, només queda obrir el llibre per la pàgina u i començar a aprendre anglès!

Vos més informació sobre com la teva llengua materna et pot ajudar a aprendre l’anglès?

https://www.thames.es/ca/cursos-dangles-adults/

https://www.thames.es/ca/cursos-dangles-per-a-nens/

Busca un article
Últimes notícies

I, per què un Mock?

Els alumnes que es preparen per obtenir un certificat de Cambridge acudeixen a classe assíduament, fan els exercicis del llibre de text, practiquen els speakings a classe, fan els deures

Segueix-nos

Últimes notícies

Busca un article
Últimes notícies

I, per què un Mock?

Els alumnes que es preparen per obtenir un certificat de Cambridge acudeixen a classe assíduament, fan els exercicis del llibre de text, practiquen els speakings a classe, fan els deures

Segueix-nos