Clima extrem, plans d’emergència i previsions pel futur, vocabulari al màxim i gramàtica a gogo.

Tranquil·la, mama, sortirem d’aquesta!

Però, no hi ha res més emocionant que tornados, tempestes i plans de rescat per captar l’atenció dels alumnes, armar-los de vocabulari i colar unes construccions gramaticals de pas.

Encetem la unitat identificant els blizzards, tornados, hurricanes, lightning, sandstorms, temps inclement!

Parlem de com ens sentim durant les tempestes, les activitats que fem quan plou i que passa al nostre voltant quan el temps és extrem; trees blow down, houses fall down, everything gets wet and pavements get slippery!

Per aquesta introducció al clima extrem incloem activitats com les word webs que ens serveixen com guies, seguim afegint vocabulari i situacions perilloses generades pel temporal extrem.

Davant tal calamitat i perill eminent, hem d’elaborar un bon pla de rescat. Pensem en quins subministres ens faran falta; a torch, a rucksack, a medicine box, a radio i també necessitem un shelter, supplies and an evacuation plan!

Un cop tenim els subministres, el refugi i un pla d’escapament, podem fer diferents exercicis per comprovar l’adquisició del vocabulari. A banda dels exercicis escrits, una de les activitats preferides de comprensió oral és l’ús d’enganxines.

Els alumnes tenen 5 adhesius cadascun amb un dibuix d’un refugi, una llanterna, un pla d’escapament, subministres i un pla d’actuació. Escolten 5 situacions i han de reaccionar i enganxar un adhesiu: A hurricane is coming. It’s an emergency! Trien una enganxina i diuen: We have to go into the shelter! i l’enganxen!

L’objectiu de cada lliçó és introduir nous elements, reforçar coneixements ja adquirits i promoure que els alumnes vagin més enllà del plantejament inicial de la unitat.

Una lliçó sobre el clima, inclou com no, les prediccions sobre el temps i l’ús de la construcció gramatical, be + going to + verb en; Why can’t we go to the park? Because, it’s going to rain.  Will she get wet walking in the rain? No, because she’s going to take an umbrella.

Un cop passada la tempesta, els alumes estan ben equipats amb vocabulari especialitzat, competències de supervivència i un bon pla d’escapament, i tot en anglès!

Dia Mundial del Clima, 26 de març

Aquí tens més sobre l’ensenyament d’anglès amb nens: https://www.thames.es/ca/cursos-dangles-per-a-nens/

Busca un article
Últimes notícies

Molt bé, l’estiu!! I, ara que faig?

Has pensat en fer un curs d’anglès? Ambient distens, entorn idíl·lic i l’entreteniment garantit en las sessions d’immersió lingüística en anglès, pinya colada no inclosa! De fet, fora de la

Segueix-nos

Últimes notícies

Busca un article
Últimes notícies

Molt bé, l’estiu!! I, ara que faig?

Has pensat en fer un curs d’anglès? Ambient distens, entorn idíl·lic i l’entreteniment garantit en las sessions d’immersió lingüística en anglès, pinya colada no inclosa! De fet, fora de la

Segueix-nos