Anglès per a nens de 3 a 5 anys

Introduïm l’anglès

Què millor que descobrir que existeixen altres idiomes al món, altres sons, paraules curioses, cançons memorables i jocs divertits.

Introduir l’anglès als nens de 3 a 5 anys els dóna l’oportunitat d’aprendre o, millor dit, d’adquirir l’idioma amb naturalitat i de forma inconscient.

A diferència dels adolescents que ja tenen fixat el seu sistema gramatical i actuen amb cautela i recel a l’hora de parlar un idioma nou, els nens de 3 a 5 anys aprenen de manera ràpida i espontània.

Anglès per nens de 3 a 5 anys

Anglès per a petits de 3 a 5 anys

Com són petits i encara tenen la ment clara i neta, els nens senten curiositat per tot el que és nou. Imiten amb facilitat els sons nous, participen activament en les activitats lúdiques i es mostren receptius a explorar conceptes nous.

A més, els nens tenen temps. Es podria dir que viuen en un món de jocs i, per tant, quan se’ls presenta una manera diferent d’expressar-se o un nou idioma, tenen temps per digerir els coneixements i explorar les seves possibilitats.

Quan presentem un idioma nou als petits de 3 a 5 anys, ells passen primer pel que anomenem «etapa silenciosa». És a dir, captem el seu interès i ells escolten i observen intentant donar sentit al que estem ensenyant sense intervenir verbalment.

Una vegada que han establert les regles, comença la «fase de prova». Centrats en la nova proposta i havent escoltat quines paraules i quines estratègies necessiten per jugar, els nens finalment es llencen a la «fase de participació activa» de l’activitat.

 Classes d'anglès per a petits de 3 a 5 anys
Nens de 3 a 5 anys aprenent anglès

Anglès parlat en nens de 3 a 5 anys

El llenguatge oral arriba de forma natural abans que el llenguatge escrit. A l’aula d’anglès per a nens petits, l’enfocament i les estratègies utilitzades per ensenyar anglès han de respectar aquest ordre natural. Material o conceptes nous es presenten primer a través del llenguatge oral. Si aquesta presentació s’acompanya d’imatges o cançons, l’impacte en l’aprenentatge és encara més gran.

Els nens imiten el que escolten amb facilitat i, per tant, repetiran paraules o frases curtes imitant perfectament la pronunciació del professor.

Si presentem una frase curta, com per exemple, «Time to play» o «What can you see?», els nens aprendran la frase com si es tractés d’una paraula individual. A les primeres fases d’introducció a l’anglès, els nens no són conscients de les paraules individuals sinó que entenen els conjunts de paraules. Entenen que amb l’enunciat «Time to play» s’inicia una sessió de jocs. Quin millor incentiu per recordar-ho?

També entenen que quan escolten la pregunta «What can you see?», la professora els demana que expliquin quines coses veuen. Paraules màgiques pels nens que tenen moltes ganes de participar!

Més endavant, els nens perceben que aquests enunciats són separables i comencen a afegir paraules pròpies. «Time to sit down», «Time to open books!», «Time to go home!». Quan arriben a aquesta etapa, els nens poden construir frases, afegir adjectius i experimentar de manera coherent amb el seu nou idioma: a dog, a brown dog, a black and brown dog.

Llengua i conceptes

Les sessions d’anglès amb nens petits han de centrar-se al voltant de conceptes que els alumnes ja coneixen en la seva llengua materna. Al contrari, estaríem introduint dos elements nous: concepte i llengua. Per tenir més eficàcia en l’aprenentatge de l’anglès, el material nou ha de coincidir amb conceptes ja adquirits en la llengua materna del nen.

Conceptes familiars pels nens de 3 a 5 anys com el menjar, el cos, la família, els animals, la casa, la roba, les joguines i la naturalesa, han de presentar-se en quantitats reduïdes i manejables. Presentar o treballar amb massa paraules, encara que siguin paraules conegudes en la seva llengua materna, els distreu i cansa.

El material nou ha de ser triat amb cura i ha de ser suficientment interessant per captar l’interès del nen i per mantenir-lo. Una classe ben equilibrada, introdueix els conceptes nous a través d’activitats que se centren en la comprensió oral i el Learn by doing, és a dir, aprendre fent o aprenentatge a través de la pràctica.

Conceptes en anglès per nens petits

Adquisició de vocabulari en nens petits

A l’hora d’introduir nou vocabulari, l’aprenentatge és més eficaç si utilitzem recursos visuals o activitats didàctiques que se centrin en la comprensió oral i involucrin els nens de 3 a 5 anys.

El vocabulari, una vegada introduït, ha de ser practicat a través de diferents activitats en les quals el nen hagi de pronunciar o dir la paraula. Recorrem a jocs senzills però eficaços com el What’s Missing? («Què falta?»), que consisteix a ensenyar quatre imatges i després retirar-ne una. Els nens han de dir quina falta. A continuació, els nens es giren i la professora retira una imatge diferent i, un altre cop, els nens han de dir quina falta.

Un altre joc senzill però divertit és el Don’t Say It! («No ho diguis!»), la professora articula una paraula sense pronunciar-la i els nens han d’encertar de quina paraula es tracta.

Si volem que els nens petits retinguin el vocabulari après, els haurem de donar múltiples oportunitats per revisar i reciclar aquestes paraules. El reciclatge de paraules repassa i reforça el llenguatge que han après prèviament i exposa els nens a contextos variats i diferents en els quals poden utilitzar aquestes paraules.

Anglès per a infantil

La consolidació de vocabulari en anglès i l’habilitat del nen de recórrer a ell quan vulgui expressar-se conformen les primeres passes dels nostres petits aprenents cap al domini de l’anglès.

Més informació d’anglès per nens de 3 a 5 anys
Busca un article
Últimes notícies

I, per què un Mock?

Els alumnes que es preparen per obtenir un certificat de Cambridge acudeixen a classe assíduament, fan els exercicis del llibre de text, practiquen els speakings a classe, fan els deures

Segueix-nos

Últimes notícies

Busca un article
Últimes notícies

I, per què un Mock?

Els alumnes que es preparen per obtenir un certificat de Cambridge acudeixen a classe assíduament, fan els exercicis del llibre de text, practiquen els speakings a classe, fan els deures

Segueix-nos