Vols que el teu fill@ aprengui anglès? Què canti!

Vols que el teu fill@ aprengui anglès? Què canti!

Per què cantar en anglès?

Els nens tenen la capacitat de reproduir sons independentment de l’idioma al qual pertanyin. Imiten i integren els sons de les cançons apreses juntament amb la melodia amb absoluta facilitat.

Cantar en anglès habitua l’oïda als sons estrangers de la llengua anglesa i, a través de l’aprenentatge i la pràctica de la cançó, els nens assimilen la fonètica i la pronunciació de l’idioma en què estan cantant.

A l’aula d’anglès, l’objectiu de incorporar una cançó a cada unitat és, precisament per potenciar aquesta meravellosa facilitat que tenen els nens d’imitar i reproduir sons estrangers amb tota naturalitat.

La gramàtica a través de la música!

A traves de la lletra dels cançons, els alumnes “parlen” anglès amb naturalitat, integrant l’estructura, la gramàtica i el lèxic de l’idioma de forma espontània. Això és molt interessant perquè els nens no tenen desenvolupat encara l’habilitat d’analitzar la gramàtica. “Ensenyar” la gramàtica té poc efecte.

Els nens es beneficien més en veure la gramàtica repetidament a traves d’un joc, un conte, una activitat didàctica o, a traves d’una cançó. Per exemple, en una unitat que té como a objectiu treballar el concepte del temps passat,, la lletra de la cançó pot compara el present amb el passat: We used to read by candlelight, but now we use electric light, We used to talk only face to face, Now we use a mobile phone to talk to someone in a different place.

El vocabulari a traves d’una cançó

Les cançons són un recurs meravellós per ensenyar un vocabulari sofisticat i frases complexes.

Els alumnes, centrats en gaudir de la melodia i la historia darrera la cançó, imiten els sons i assimilen les paraules sense esforç a traves de la musica, paraules que fàcilment recorden i reutilitzen.

Cantar millora el procés d’aprenentatge

Cantar a l’aula ens permet assimilar i perfeccionar la pronunciació de l’anglès. Els alumnes retenen la melodia i la lletra de les cançons amb una facilitat sorprenent.

Cantar és un plaer per a tots nosaltres! Recórrer a la cançó com a recurs didàctic és important i una bona opció per aprendre anglès perquè, a través del cant, els nens controlen, articulen les paraules i pronuncien en anglès sense esforç.

Quan els nens canten com activitat didàctica a l’aula, se senten bé amb ells mateixos, segurs, relaxats i donen curs a la seva creativitat musical.
Cantar desperta la sensació de benestar en el cervell i aixeca l’ànim

És el moment òptim per aprendre!

La metodologia que seguim amb els nens d’infantil i primària a Thames British School incorpora les cançons com a activitat didàctica a cada unitat del seu llibre d’anglès.

Si vols més informació sobre la ensenyament d’anglès a la nostre acadèmia, pots veure-ho aquí:

+ INFO Anglès nens de 3 a 5 anys
+ INFO Anglès nens de 8 a 12 anys
Busca un article
Últimes notícies

Llavors, què et diu aquest edifici?

What do buildings tell us? és la introducció a una unitat sobre edificis emblemàtics pel seu disseny, el seu impacte a la comunitat o el seu patrimoni. Comencem amb una

Segueix-nos

Últimes notícies

Busca un article
Últimes notícies

Llavors, què et diu aquest edifici?

What do buildings tell us? és la introducció a una unitat sobre edificis emblemàtics pel seu disseny, el seu impacte a la comunitat o el seu patrimoni. Comencem amb una

Segueix-nos